EVENT GARDEN

PLATAFORMA FESTIVAL de TRIBALIAN

PRODUÏM I VISIBILITZEM PROJECTES ARTÍSTICS
CELEBREM LA VIDA

PROJECTES ARTÍSTICS
PER A MOSTRES I FESTIVALS

N'Gomez Nokass

SENEGAL A L'ESCENARI

La salsa picant de la familia Ngom porta més de 10 anys a Barcelona fent-la ballar a ritme de sabar.

PROJECTES  SOCIALS,
CULTURALS I/O EDUCATIUS

Batecs del món

VIATJA PEL MÓN DE LA PERCUSSIÓ

Descobreix nous ritmes, nous cants, nous instruments, fent una immersió a diferents tradicions humanes

La Missió d'Event Garden és ajudar a artistes, talleristes i/o emprenedores a visibilitzar, distribuïr i/o produïr els seus projectes per tal de potenciar-los i generar noves sinèrgies.

LA VISIÓ

Ull CONTACTA-VERD-01.png

GRÀCIES