"Els Laboratoris Tribalian són una manifestació
de les múltiples capacitats, habilitats i coneixements a compartir,
i dels vincles i les connexions 'professionals' que en poden sorgir".

"Són també els ideals de Tribalian portats a l'acció,
són un col·lectiu de persones i projectes que provoquen cultura,
​i són l'exemple més visible de les sinèrgies que la Tribu'M procura".

SEGUIM INVESTIGANT...

"...les diferents maneres
d'enriquir i potenciar la consciència col·lectiva."
 
"Visibiltzem un espai professional on hi conviuen i s'exposen
una immensa quantitat d'habilitats, aptituds i coneixements,
desenvolupades per persones formades vocacionalment."

LABORATORI'S

"La xarxa de Laboratori's de Tribalian està oberta i a disposició,
com un canal de difusió, com un portal d'interactuació i búsqueda,
de diversitat i punts en comú; d'on neix la multitud de sinèrgies."

"Dins de la plataforma s'exposen els Laboratoris independents,
persones i projectes que alhora es troben connectades a la Tribu'M ,
així com els propis Laboratoris que crea i gestiona Tribalian,
que aporten part del seu benefici al pressupost col·lectiu"
.  

LABORATORI
TRIBALIAN

DESENVOLUPANT LA CLAVE ARREL

Laboratori de consciència rítmica i d'aproximació al trance percutiu a través de dinàmiques inspirades en la re-creació de la clave arrel.

LABORATORI
TRIBU'M

01/19 - 01/23

Click here to add your own content, or connect to data from your collections.

LABORATORI
TRIBALIAN

DESENVOLUPANT LA CLAVE ARREL

Click here to add your own content, or connect to data from your collections.

LABORATORI
TRIBU'M

01/19 - 01/23

Click here to add your own content, or connect to data from your collections.

  • Facebook Tribalian Project
  • Twitter Tribalian
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Tribalian

GRÀCIES