"Els Laboratoris Tribalian són una manifestació
de les múltiples capacitats, habilitats i coneixements a compartir,
i dels vincles i les connexions 'professionals' que en poden sorgir".

"Són també els ideals de Tribalian portats a l'acció,
són un col·lectiu de persones i projectes que provoquen cultura,
​i són l'exemple més visible de les sinèrgies que la Tribu'M procura".

SEGUIM INVESTIGANT...

"...les diferents maneres
d'enriquir i potenciar la consciència col·lectiva."
 
"Visibiltzem un espai professional on hi conviuen i s'exposen
una immensa quantitat d'habilitats, aptituds i coneixements,
desenvolupades per persones formades vocacionalment."

LABORATORI'S

"La xarxa de Laboratori's de Tribalian està oberta i a disposició,
com un canal de difusió, com un portal d'interactuació i búsqueda,
de diversitat i punts en comú; d'on neix la multitud de sinèrgies."

"Dins de la plataforma s'exposen els Laboratoris independents,
persones i projectes que alhora es troben connectades a la Tribu'M ,
així com els propis Laboratoris que crea i gestiona Tribalian,
que aporten part del seu benefici al pressupost col·lectiu"
.  

GRÀCIES