TRIBALIAN

"...todo lo acarícian, Raíces de Paz"

"Aquesta plataforma està viva, en contínua expansió, compartint el seu creixement orgànic, i oberta a tu!"

CREATIVITAT PER LA PAU - CULTURES I EDUCACIÓ - CONSCIÈNCIA COL·LECTIVA 

SINÈRGIA
Cultural
SINÈRGIA
Col·lectiva
SINÈRGIA
Educativa
SINÈRGIA
Festival

GRÀCIES